مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
پیر عارف و مرید

saadi

شنیدم که پیرمرد عارفی به مرید خود می‌گفت: ای پسر، چندان که تعلق خاطر آدمیزاد به روزی است، اگر به روزی ده (بخشنده و دهنده روزی) بود به مقام ملا ئکه می‌رسید.

۰۴ تیر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید