مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد یزد

آدرس: – خیابان مهدی – روبروی مسجد صاحب الزمان(عج)

تلفن: (۰۳۵۱)۶۲۲۵۰۲۲

نمابر: (۰۳۵۱)۶۲۲۵۰۲۳

پست الکترونیک: sec.yz@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید