مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
پاسداشت مفاخر ایران

مایه‌ی مباهات و خرسندی است زندگی در سرزمینی که مهد نام‌آوران و فرزانگان شهیری است که با تکیه بر تقوا، دانش، خردورزی، تلاش، کوشش، شهامت و صبوری، رسالت انجام کارهای بزرگی را در راستای رسیدن به اهدافی مقدس در پیش‌روی خویش قرار داده‌اند تا از این رهگذر برای جامعه‌ی اصیل و با فرهنگ خود منشاء خیر و برکت و افتخارات به یاد ماندنی و اثرگذار باشند.
بی شک گرامیداشت یاد و نکوداشت مقام این بزرگان که در عرصه های مختلف علم، تاریخ، هنر، فرهنگ، مذهب، سیاست و … حماسه آفرینی نموده و با صرف جان و مال و عمر گرانمایه بیش از پیش بر غنی نمودن گنجینه های علمی – فرهنگی این مرز پر گهر افزوده اند؛ وظیفه ای است که ایران و ایرانی در هرجایگاه و مقامی که باشد بر عهده دارد.
دبیرخانه‌ی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نیز خود را از این قاعده مستثنی ندانسته و بنا دارد به دنبال برگزاری سه دوره طرح ملی «دیدار با مفاخر» و سه دوره طرح ملی «ایران سرای جاوید»، طرح ملی گرامیداشت استاد سخن سعدی شیرازی را در سال ۹۲ ـ چهارمین سال برگزاری طرح ملی ایران سرای جاوید ـ برگزار نماید تا گامی هر چند کوچک در معرفی ستارگان آسمان علم و ادب و تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی بردارد.

۱۰ تیر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید