مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
مسابقات ملی مشاعره دانشجویان کشور

بسمه تعالی

آیین نامه اجرایی

اولین دوره مسابقات ملی مشاعره‌ دانشجویان سراسر کشور

 

 

ورود به مسابقه:

 • جهت شرکت در مسابقات، همراه داشتن معرفی‌نامه، صادره از واحد برگزارکننده مسابقه مشاعره در استان، و همچنین اصل و کپی کارت دانشجویی الزامی است.
 • محل برگزاری مسابقات دانشگاه تهران است.

داوری و نظارت:

 • مسابقات ملی توسط ۳ داور مورد داوری قرار می‌گیرند.
 • داوران مسابقات مشاعره از اساتید رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی با مدارک تحصیلی دکتری می‌باشند.
 • رئیس جلسه توسط دبیرخانه مسابقات تعیین می‌شود.
 • دستورالعمل مسابقات مشاعره، فرم امتیازدهی/ داوری و فرم طراحی سوالات قبل از شروع مسابقات توسط داوران و مسئول جلسه بررسی و مطالعه شود.
 • در پایان پس از جمع‌بندی امتیازات داده شده از سوی ۳ داور، توسط رئیس جلسه و ناظر مسابقه و تأیید نهایی داوران، برنده‌ی هر مسابقه مشخص و اعلام می‌شود.

وظایف رئیس جلسه:

 • رئیس جلسه وظیفه‌ی مدیریت و برگزاری جلسات مشاعره براساس قوانین و آئین‌نامه‌ی برگزاری مسابقات، توجیه داوران، اداره‌ی مسابقه، معرفی شرکت‌کنندگان و داوران در جلسات مسابقه، حفظ نظم مسابقه، جمع‌بندی و اعلام امتیازات شرکت‌کنندگان، تکمیل فرم صورت‌جلسه و… را به‌عهده دارد.

گروه بندی:

 • شرکت کنندگان در بخش مقدماتی به صورت گروه‌های ۴ نفره گروه‌بندی می‌شوند. برنده نهایی هر گروه به بخش نهایی راه می‌یابد.
 • گروه‌بندی شرکت‌کنندگان از طریق قرعه‌کشی و توسط دبیرخانه مسابقات در حضور شرکت‌کنندگان و یا نمایندگان آنها صورت خواهد گرفت.

مستندسازی:

 • مستندات هر مسابقه شامل یک فرم صورت جلسه و ۳ فرم داوری/ امتیازدهی و یک فرم طراحی سوالات خواهد بود.
 • فرم صورت جلسه باید به تایید داوران، مسئول جلسه و شرکت‌کنندگان مسابقه رسیده و همراه مستندات برنامه به دبیرخانه مسابقات ارسال شود.
 • فیلم و عکس اجرای مسابقات مشاعره در کلیه‌ی مراحل از سوی مسئولین برگزارکننده تهیه و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.

مراحل مسابقات:

 • مسابقات بخش مقدماتی شامل چهار مرحله مشاعره سرعتی، مشاعره مشروط (کلمه و بیت)، شعر حفظی و واژه‌گزینی است.
 • مسابقه نهایی شامل مشاعره سرعتی با محوریت اشعار سعدی است.

 

مراحل مسابقات مقدماتی

 • مشاعره مشروط (کلمه و بیت)
 • در این مرحله یک کلمه توسط داور گفته می‌شود و شرکت کننده باید یک بیت حاوی کلمه مورد نظر را قرائت نماید.
 • این مرحله دارای ۳۰ امتیاز است.
 • برای هر شرکت‌کننده سه کلمه از سوی هیئت داوران مطرح می‌شود.
 • خواندن بیت تکراری و مکث بیش از ۵ ثانیه موجب عدم دریافت امتیاز آن بیت خواهد شد.

 

 • شعر حفظی
 • در این مرحله هر کدام از شرکت‌کنندگان باید یک غزل از مجموعه غزلیات حکیم سعدی را با بهره گیری از حافظه‌ی خود قرائت نمایند.
 • حداکثر امتیاز در این مرحله ۱۰ امتیاز است.
 • در صورت قرائت اشتباه، مکث بیش از حد، تلفظ نادرست کلمات، عدم درک معنی که باعث غلط‌خوانی شود و… از امتیاز هر شرکت‌کننده بین۱ تا ۱۰ امتیاز توسط هر داور کسر خواهد گردید.

 

 • واژه گزینی
 • در این مرحله شرکت‌کنندگان باید معادل فارسی کلماتی را که از سوی هیئت داوران مطرح می‌شود بیان نمایند.
 • شرکت کنندگان در این مرحله حداکثر ۱۰ امتیاز کسب خواهند نمود.
 • از هر شرکت کننده ۲ واژه (هر کدام ۵ امتیاز) پرسیده می‌شود.
 • مکث بیش از ۵ ثانیه موجب عدم دریافت امتیاز در این بخش خواهد شد.
 • مشاعره سرعتی
 • در این مرحله شرکت‌کنندگان بر اساس حرف آخر هر بیت (نه واج) مشاعره می‌کنند.
 •  امتیاز کل این مرحله ۵۰ می‌باشد.
 • در مرحله‌ی مشاعره‌ی سرعتی، شرکت‌کننده در صورت نیافتن بیتی با حرف مورد نظر از دور مشاعره حذف می‌شود.
 • منبع ابیات در این مرحله اشعار کلاسیک است.
 • شرکت‌کنندگان به ترتیب حذف در این مرحله امتیاز خواهند گرفت.
 • در یک گروه چهار نفره، حذف شونده‌ی اول ۱۵، دوم ۲۵، سوم ۳۵ و نفر آخر ( برنده‌ی مشاعره سرعتی) ۵۰ امتیاز خواهند گرفت.
 • خواندن بیت تکراری و یا مکث بیش از ۵ ثانیه موجب حذف شرکت کننده از این مرحله خواهد شد.
 • شرکت کنندگان موظف هستند برای جلوگیری از خطا در شنیدن، ابیات را واضح، شفاف و با صدای رسا قرائت نمایند.

تبصره: در صورت غلط خواندن، تلفظ نادرست کلمات، عدم درک معنی که باعث غلط خوانی شود و… از امتیاز هر شرکت‌کننده بین ۱ تا ۱۰ امتیاز توسط هر داور کسر خواهد شد.

مسابقه نهایی

 

 • مشاعره سرعتی با محوریت اشعار سعدی
 • در این مرحله شرکت‌کنندگان بر اساس حرف آخر هر بیت (نه واج) مشاعره می‌کنند.
 • منبع ابیات در این مرحله «کلیات سعدی» است.
 • خواندن بیت تکراری و یا مکث بیش از ۵ ثانیه موجب حذف شرکت کننده از دور مسابقه خواهد شد.
 • سه نفر نهایی بعنوان نفرات اول تا سوم مسابقات انتخاب خواهند شد.

نکته: در این بخش مشاعره با ابیاتی غیر از ابیات «کلیات سعدی» موجب حذف شرکت کننده از دور مسابقه خواهد شد.

سوالات مسابقه

 • سوالات‌ مربوط به هر شرکت‌کننده، باید قبل از شروع مسابقه توسط داوران مشخص و به رئیس جلسه اعلام شود.
 • سوالات هر گروه مسابقه‌دهنده باید با گروه‌های بعد متفاوت باشد.
 • نحوه‌ی پرسش سؤالات در هر مرحله به صورت گردشی است و کل سوالات یک‌باره از یک شرکت‌کننده پرسیده نمی‌شود.

فرآیند کلی مسابقه

 • پس از ورود داوران و مسئول جلسه به محل مسابقه، طراحی سؤالات (بر اساس فرم طراحی سوالات) به قرار ذیل توسط داوران انجام شده و به مسئول جلسه تحویل می‌گردد. سپس مشاعره‌کنندگان و مهمانان وارد سالن شده و پس از قرائت آیاتی از قرآن، معرفی داوران و شرکت‌کنندگان، مسابقه بر اساس آئین‌نامه برگزار می‌شود.

نتایج داوری

 • تکمیل فرم صورت جلسه توسط رئیس جلسه صورت گیرد.
 • به تعداد مسابقات، از فرم صورت‌جلسه تهیه شود.
 • نمونه‌ی فرم صورت‌جلسه در پیوست قابل ملاحظه است.

فرم امتیازدهی داوران

 • به تعداد هر مسابقه، سه نسخه از فرم امتیازدهی داوران تهیه شود.
 • بررسی فرم امتیازدهی داوران و توجیه داوران نسبت به نحوه‌ی امتیازدهی از وظایف رئیس جلسه می‌باشد که باید قبل از مسابقه نسبت به این امر اقدام شود.
 • تکمیل فرم امتیازدهی توسط داوران و ارسال آن همراه مستندات برنامه توسط مسئول برگزارکننده، به دبیرخانه‌ی مسابقات الزامی است.
 • نمونه‌ی فرم امتیازدهی داوران در پیوست قابل ملاحظه است.

فرم طراحی سوالات

 • این فرم جهت طراحی سوالات مراحل مشاعره مشروط، واژه سازی و مشاعره سرعتی تنظیم شده است.
 • این فرم در مرحله طراحی سوالات توسط داوران تکمیل و به مسئول جلسه تحویل می‌گردد.
 • نمونه‌ی فرم طراحی سوالات در پیوست قابل ملاحظه است.

برای بارگیری فایل پی دی اف آئین نامه بخش ملی مشاعره در قالب پی دی اف و با حجم ۴۲۵ کیلوبایت  اینجا را انتخاب کنید.

 

 

۱۷ مهر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید