مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
فرهنگ و هنر ایران در ارزروم

ارزروم شهری در شمال شرقی ترکیه و نزدیک‌ترین شهر بزرگ این کشور به مرز ایران است و فرهنگ و هنر کشورمان در این شهر نفوذ داشته و شمس تبریزی مدتی در این شهر می‌زیسته و طریقت مولوی در آن‌جا پیروانی داشته است.

مرکز فرهنگی شهر کتاب در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۷ میزبان جمعی از فرهیختگان شهر ارزروم است که در آن  چند تن از استادان رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان‌ و ادبیات ترکی دانشگاه ارزروم از جمله پروفسور محمد تاکاج، پروفسور احمد کلیچ، پروفسور عثمان اوزجان، پروفسور ویسل گوللوجه، پروفسور ویس دیرمنچای، پروفسور دلاور دوزگون، پروفسور حسن چیفتچی، پروفسور اردال اردوغان، پروفسور دورسون کایا، دکتر آلپرن کایسرلی، پروفسور سلامی باکیرجی، پروفسور احمد اردوغان، دکتر احسان گونگورشاد، پروفسور درویش اوزدمیر، پروفسور صدری شن، حضور دارند و نشستی درباره مشترکات فرهنگی ایران و ترکیه و وضعیت زبان و ادبیات فارسی در ارزروم تشکیل می‌شود.

این نشست در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

منبع: مهر نیوز

۱۹ شهریور ۱۳۹۳

این مطلب را چاپ کنید