مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
“سعدی و روانشناسی نوین”

sadi va ravanshenasi novin

سعدی و روانشناسی نوین: ردیابی مکتبها و نظریه‌های روانشناسی: زیگموند فروید، کارل یونگ، … به قلم جمال هاشمی در ۲۱۶ صفحه و شمارگان ۳۰۰۰ نسخه منتشر شده است.
نگارنده کتاب بر آن است آثار سعدی را با ردیابی مکتب‌ها و نظریه‌های روان‌شناسی جدید بررسی کرده مقولاتی در اندیشه‌های سعدی به دست دهد.

در این کتاب مکاتب و نظریه های روان شناسی زیگموند فروید، کارل یونگ،اریک فروم، اریک اریکسون، اریک برن، کارن هورنای، فریتز پرلز، گوردون آلپورت، ابراهام مزلو، ناتانیل براندن، وین دایر، ویکتورفرانکل، کارل راجرز، سارتر، بوداییزم، ردیابی شده و شامل هفت فصل به این شرح است:
(۱)روانکاوی سعدی (۲) خوش بینی به زندگی و باور به نعمات نهفته درآن و اصالت دستگاه آفرینش (۳) زندگی و شخصیت انسان ازنظر سعدی و رسالت انسان (۴) هدفمندی دستگاه آفرینش و لزوم توجه به کلیت کائنات (۵) جنگ پایان ناپذیر توانگران و مستمندان (۶) خویشتن پذیری (۷) ترس از قضاوت مردم و گرایش عصبی به تأیید دیگران.

۰۶ مهر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید