مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» حرف اول …
پاسداشت مفاخر ایران

مایه‌ی مباهات و خرسندی است زندگی در سرزمینی که مهد نام‌آوران و فرزانگان شهیری است که با تکیه بر تقوا، دانش، خردورزی، تلاش، کوشش، شهامت و صبوری، رسالت انجام کارهای بزرگی را در راستای رسیدن به اهدافی مقدس در پیش‌روی خویش قرار داده‌اند تا از این رهگذر برای جامعه‌ی اصیل و با فرهنگ خود منشاء […]


سخن اول

در روزگاری که ملل مختلف با پرداختن و توجه به فعالیت‌های هنری زنده‌اند و با افتخار به مفاخر خود در تمامی عرصه‌ها می‌بالند؛ بر ماست که تا حد توان، به تعظیم و تجلیل نویسندگان، شعرا و دانشمندان بزرگی که داشته‌ایم، بپردازیم و امثال فردوسی، ابن‌سینا، خیام، سنایی، مولانا، خواجه‌نصیر و… را به جهانیان معرفی کنیم.