مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» گیلان
همایش آموزگار ادب در گیلان برگزار می‌‏شود

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد گیلان با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان، دانشکده‏‌ی علوم انسانی و گروه ادبیات و سازمان دانشجویان ایران همایش آموزگار ادب را برگزار می‏‌کند.


واحد گیلان

آدرس: – خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان – کدپستی – ص پ ۳۵۷۶- ۴۱۶۳۵ تلفن: (۰۱۳۱)۳۲۳۲۵۶۳-۴ نمابر: (۰۱۳۱)۳۲۲۳۵۲۰ پست الکترونیک: SEC.GL@acecr.ac.ir