مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» لرستان
واحد لرستان

آدرس: خرم آباد –میدان ۲۲ بهمن – بلوار ۶۰ متری دانشگاه – بین افلاک دوم و سوم – ساختمان مرکزی جهادانشگاهی تلفن: (۰۶۶۱)۳۲۰۰۳۴۷ – ۳۲۳۶۶۲۸ نمابر: (۰۶۶۱)۳۲۱۲۰۰۰ پست الکترونیک: sec.lr@acecr.ac.ir