مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» سیستان و بلوچستان
گزارش تصویری برنامه‌های نکوداشت سعدی در سیستان و بلوچستان

نشست علمی فرهنگی آموزگار ادب، کارگاه بوستان و گلستان خوانی و بخش استانی مسابقه مشاعره در زاهدان برگزار شد.


کارگاه بوستان و گلستان خوانی در زاهدان برگزار شد.

کارگاه بوستان و گلستان خوانی با هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم ناب اخلاقی و تعلیم و تربیتی این دو اثر گرانسنگ برگزار شد.


مسابقه‌ی بزرگ مشاعره‌ی دانشجویی در زاهدان برگزار شد.

مسابقه‌ی بزرگ مشاعره‌ی دانشجویی به همت اداره امور دینی، هنری و ادبی واحد سیستان و بلوچستان، در زاهدان برگزار شد.


همایش آموزگار ادب (گرامیداشت سعدی شیرازی ) در زاهدان برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان؛ همایش آموزگار ادب (گرامیداشت سعدی شیرازی ) در زاهدان برگزار شد.


کارگاه بوستان و گلستان خوانی در زاهدان برگزار خواهد شد

کارگاه بوستان و گلستان خوانی در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان برگزار خواهد شد.


برگزاری مسابقه مشاعره دانشجویی در سیستان و بلوچستان

مسابقه‌ی بزرگ مشاعره‌ی دانشجویی در دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار خواهد شد.


همایش «آموزگار ادب»، بزرگداشت سعدی شیرازی در زاهدان برگزار می‌گردد.

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان همایش «آموزگار ادب»، بزرگداشت سعدی شیرازی، در زاهدان برگزار می‌گردد.


واحد سیستان و بلوچستان

آدرس: – خیابان دانشگاه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – ص پ : ۶۵۵ – ۹۸۱۳۵ تلفن: (۰۵۴۱)۲۴۴۰۰۸۷- ۲۴۴۸۲۱۹ نمابر: (۰۵۴۱)۲۴۱۲۱۴۵ پست الکترونیک: sec.sb@acecr.ac.ir


گزارش تصویری/ برگزاری همایش بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در زاهدان