مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» اصفهان
شب شعر و مشاعره جهاد دانشگاهی در زرین شهر اصفهان

معاون فرهنگی جهاد انشگاهی واحد اصفهان گفت: شب شعر ومشاعره جهاد دانشگاهی با محوریت آموزگار ادب در زرین شهر اصفهان برگزار می‌شود.


برنامه بزرگداشت سعدی شیرازی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌گردد

گرامیداشت سعدی شیرازی توسط سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی واحد صنعتی اصفهان روز یکشنبه ساعت ۱۴ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌گردد.


واحد اصفهان

آدرس: – خیابان هزارجریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – جنب دانشکده بهداشت تلفن: (۰۳۱۱)۷۹۲۲۶۷۳ نمابر: (۰۳۱۱)۶۶۸۷۰۲۱ پست الکترونیک: sec.es@acecr.ac.ir


واحد صنعتی اصفهان

آدرس: – دانشگاه صنعتی اصفهان – جهاددانشگاهی – ص پ : ۱۴۷ – ۸۴۱۵۵ تلفن: (۰۳۱۱)۳۹۱۲۵۴۰ نمابر: (۰۳۱۱)۳۹۱۲۵۴۱ پست الکترونیک: sec.iut@acecr.ac.ir


گزارش تصویری/ برگزاری همایش بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی در اصفهان