مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» آدرس و اطلاعات تماس واحد‌ها
واحد زنجان

آدرس: – خیابان صفا – ابتدای خیابان بهار – پلاک ۳ تلفن: (۰۲۴۱)۴۲۴۸۵۱۷ _ ۴۲۴۸۲۴۳ نمابر: (۰۲۴۱)۴۲۶۰۰۳۷ پست الکترونیک: sec.zn@acecr.ac.ir


واحد فارس

آدرس: – خیابان زند – دانشکده پزشکی – حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس – ص پ :۱۴۶۳ – ۷۱۳۴۵ تلفن: (۰۷۱۱)۲۳۳۵۰۱۰_ ۲۳۴۳۱۱۲_ ۲۳۵۲۲۱۹ نمابر: (۰۷۱۱)۲۳۰۵۳۷۳ پست الکترونیک: sec.fr@acecr.ac.ir


واحد کردستان

آدرس: سنندج – خیابان امام – روبروی مسجد جامع – طبقه فوقانی اورژانس حمزه (ع) کدپستی: ۶۶۱۳۶۰۶ – ۶۳۹۶۳ تلفن: (۰۸۷۱)۲۲۷۷۹۰۱ نمابر: (۰۸۷۱)۲۲۷۷۹۰۰ پست الکترونیک: SEC.KD@acecr.ac.ir


واحد گیلان

آدرس: – خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان – کدپستی – ص پ ۳۵۷۶- ۴۱۶۳۵ تلفن: (۰۱۳۱)۳۲۳۲۵۶۳-۴ نمابر: (۰۱۳۱)۳۲۲۳۵۲۰ پست الکترونیک: SEC.GL@acecr.ac.ir


واحد لرستان

آدرس: خرم آباد –میدان ۲۲ بهمن – بلوار ۶۰ متری دانشگاه – بین افلاک دوم و سوم – ساختمان مرکزی جهادانشگاهی تلفن: (۰۶۶۱)۳۲۰۰۳۴۷ – ۳۲۳۶۶۲۸ نمابر: (۰۶۶۱)۳۲۱۲۰۰۰ پست الکترونیک: sec.lr@acecr.ac.ir


واحد مازندران

آدرس: ساری- خیابان امیر مازندرانی – خیابان وصال – جهاددانشگاهی-ص پ ۱۶۶۷ -۴۸۱۷۵ تلفن: (۰۱۵۱)۲۲۳۹۷۷۶_۲۲۳۲۱۵۵_۳۹۷۷۶-۷ نمابر: (۰۱۵۱)۲۲۵۳۳۸۲ پست الکترونیک: sec.mz@acecr.ac.ir


واحد مرکزی

آدرس: – خیابان شهید بهشتی – جهاددانشگاهی – ص پ ۷۱۶ تلفن: (۰۸۶۱)۲۷۷۷۴۰۰-۴ _ ۲۷۸۵۵۵۰ _ ۲۷۷۰۴۷۰ نمابر: (۰۸۶۱)۲۷۷۰۴۷۰ پست الکترونیک: sec.mr@acecr.ac.ir


واحد یزد

آدرس: – خیابان مهدی – روبروی مسجد صاحب الزمان(عج) تلفن: (۰۳۵۱)۶۲۲۵۰۲۲ نمابر: (۰۳۵۱)۶۲۲۵۰۲۳ پست الکترونیک: sec.yz@acecr.ac.ir