مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» آدرس و اطلاعات تماس واحد‌ها
واحد گلستان

واحد گلستان نشانی: گرگان ـ خیابان شهید بهشتی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ ساختمان جهاددانشگاهی صندوق پستی:۴۹۱۷۵ ـ ۱۱۱۶ تلفن: (۰۱۷۱) ۲۲۴۵۵۷۲ ـ نمابر (۰۱۷۱) ۲۳۳۱۲۴۸ ـ پست الکترونیک:sec.gs@acecr.ac.ir


واحد خراسان رضوی

واحد خراسان رضوی آدرس:مشهد – میدان آزادی – پردیس دانشگاه – سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی طبقه همکف – معاونت فرهنگی صندوق پستی: ۹۱۷۷۵ ـ ۱۳۷۶ تلفن: (۰۵۱۱) ۸۸۳۲۳۶۸ پست الکترونیک: sec.khr@acecr.ac.ir


واحد آذربایجان غربی

آدرس: خیابان شهید بهشتی – دانشگاه ارومیه – جهاددانشگاهی – ص پ ۱۶۵- کدپستی ۵۷۱۳۵ تلفن: (۰۴۴۱)۳۴۶۸۶۱۸ نمابر: (۰۴۴۱)۳۴۵۴۳۳۰ پست الکترونیک: sec.ag@acecr.ac.ir


واحد اردبیل

آدرس: اردبیل – بلوار معلم – نبش کوچه شقایق – پلاک ۱۲۳ – ساختمان شماره ۲ کد پستی: ۱۴۴۹۱-۵۶۱۳۶ تلفن: (۰۴۵۱) ۲۲۴۶۵۱۵ – ۲۲۴۶۶۱۶-۲۲۴۰۹۸۶ نمابر: (۰۴۵۱)۲۲۵۲۱۰۸ پست الکترونیک: sec.ar@acecr.ac.ir


واحد اصفهان

آدرس: – خیابان هزارجریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – جنب دانشکده بهداشت تلفن: (۰۳۱۱)۷۹۲۲۶۷۳ نمابر: (۰۳۱۱)۶۶۸۷۰۲۱ پست الکترونیک: sec.es@acecr.ac.ir


واحد صنعتی اصفهان

آدرس: – دانشگاه صنعتی اصفهان – جهاددانشگاهی – ص پ : ۱۴۷ – ۸۴۱۵۵ تلفن: (۰۳۱۱)۳۹۱۲۵۴۰ نمابر: (۰۳۱۱)۳۹۱۲۵۴۱ پست الکترونیک: sec.iut@acecr.ac.ir


واحد ایلام

آدرس: – ۲۴ متری ولیعصر – بالاتر از پنج راه جهاد – جهاددانشگاهی واحد استان ایلام – کد پستی ۷۷۵۷۱- ۶۹۳۱۹ تلفن: (۰۸۴۱)۳۳۴۷۰۰۲ – ۳۳۵۴۱۲۱ نمابر: (۰۸۴۱)۳۳۵۴۱۲۲ پست الکترونیک: sec.il@acecr.ac.ir


واحد چهار محال و بختیاری

آدرس: خیابان ولیعصر شمالی – روبروی بیمه خدمات درمانی – جهاددانشگاهی واحد استان ( طبقه سوم ) – کد پستی : ۸۸۱۶۷۷۴۴۱۹ تلفن: (۰۳۸۱)۲۲۴۵۱۵۳ _ ۲۲۴۵۰۴۹ نمابر: (۰۳۸۱)۲۲۴۵۱۵۳ پست الکترونیک: sec.cb@acecr.ac.ir


واحد خراسان جنوبی

آدرس: خیابان پاسداران – میدان قدس -جنب فروشگاه فرهنگیان تلفن: (۰۵۶۱)۲۲۲۳۰۰۶-۲۲۲۱۰۲۰ نمابر: (۰۵۶۱)۲۲۲۲۶۲۹ پست الکترونیک: sec.khj@acecr.ac.ir


واحد سیستان و بلوچستان

آدرس: – خیابان دانشگاه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – ص پ : ۶۵۵ – ۹۸۱۳۵ تلفن: (۰۵۴۱)۲۴۴۰۰۸۷- ۲۴۴۸۲۱۹ نمابر: (۰۵۴۱)۲۴۱۲۱۴۵ پست الکترونیک: sec.sb@acecr.ac.ir