مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد مازندران
 • عنوان برنامه: همایش آموزگار ادب
 • سخنران: دکتر مرتضی محسنی
 • موضوع: جایگاه سعدی در ادبیات فارسی
 • مسابقه در قالب اشعار سعدی
 • تجلیل از یکی از سعدی پژوهان
 • زمان: ۴ آذر ۹۲
 • مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

 

 • عنوان برنامه: کارگاه سعدی شناسی
 • سخنران: دکتر قدسیه رضوانیان
 • زمان: ۴ آذر۹۲
 • مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

 

 • عنوان برنامه: نمایشنامه خوانی
 • موضوع: بوستان و گلستان سعدی
 • زمان: ۴ آذر ۹۲
 • مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

 

 

۲۷ آبان ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید