مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد مشهد
  • عنوان برنامه: همایش «گویند به دوران‌ها»
  • موضوع: بررسی ابعاد مختلف شعر سعدی و تأثیر وی بر جریان های ادبی فارسی

 

  • اساتید سخنران:
  • آقای دکتر محمود فتوحی
  • آقای دکتر ضیاء موحد
  • خانم دکتر فرح نیازکار

 

  • زمان برگزاری: ۴ آذر ماه ۹۲
  • مکان برگزاری: تالار فردوسی مجتمع شریعتی جهاد دانشگاهی

 

 

۱۳ آبان ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید