مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد ایلام
  • عنوان برنامه: کارگاه بوستان و گلستان خوانی
  • موضوعات: ۱٫ شیوه تعلیم سعدی در غزل، ۲٫ تاثیر سعدی بر غزل پس از خود
  • مدرس: جناب آقای محمد پیری
  • زمان: یکشنبه ۱۲ آبان ماه، ساعت ۱۰ صبح
  • مکان: دانشگاه پیام نور آبدانان

 

  • عنوان برنامه: مسابقات مشاعره
  • داوران: جناب آقای محمد پیری، جناب آقای رضا پورسردار
  • زمان: یکشنبه ۱۲ آبان ماه
  • مکان: دانشگاه پیام نور آبدانان

 

۱۲ آبان ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید