مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد زنجان
 • عنوان برنامه: شب شعر دانشجویی
 • زمان: ۹ آبان ماه
 • مکان: سالن کنفرانس دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی استان زنجان

 

 • عنوان برنامه: بازدید از آرامگاه استاد حسین منزوی
 • زمان: پنجشنبه ۹ آبان ماه

 

 • عنوان برنامه: کارگاه داستان نویسی
 • موضوع: بازنویسی داستان های قدیمی
 • مدرس: استاد علی جباری
 • زمان: ۱۹ آبان ماه/ ساعت ۱۶:۰۰
 • مکان: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان زنجان

 

 • عنوان برنامه: مسابقات مشاعره
 • زمان: متعاقبا اعلام می گردد.

 

 • عنوان برنامه: دیدار با مفاخر استان
 • موضوع: دیدار با جناب استاد علی هشترودی و پاسداشت هفت دهه معلمی ایشان
 • زمان: چهارشنبه ۱۵ آبان ماه

 

۰۱ آبان ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید