مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد چهار محال و بختیاری

عنوان برنامه: مجموعه نشست‌های علمی فرهنگی آموزگار ادب، گرامیداشت سعدی

 

  • نشست تخصصی با موضوع «صناعت سعدی در غزل»
  • سخنران: جناب آقای دکتر علی محمدی
  • زمان: ۲ آذر ماه/ ساعت ۱۰-۱۲

 

  • نشست تخصصی با موضوع «بررسی طنز در کلام سعدی»
  • سخنران: جناب آقای دکتر جهانگیر صفری
  • زمان: ۳ آذر ماه/ ساعت ۱۰-۱۲

 

  • نشست تخصصی با موضوع «انسان آرمانی از دیدگاه سعدی»
  • سخنران: جناب آقای دکتر سید کاظم موسوی
  • زمان: ۴ آذر ماه/ ساعت ۱۰-۱۲

 

مکان برگزاری: دانشگاه شهرکرد

 

 

۰۱ آبان ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید