مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد اصفهان
 • عنوان برنامه: نشست علمی
 • موضوع: آسیب شناسی زبان فارسی
 • سخنران: استاد دکتر مهدی نوریان
 • زمان: ۱۱ آذر ماه
 • مکان: جهاد دانشگاهی زرین شهر اصفهان

 

 • عنوان برنامه: کارگاه بوستان و گلستان خوانی
 • استاد کارگاه: استاد دکتر احمد رضا نصر
 • زمان: ۱۱ آذر ماه
 • مکان: جهاد دانشگاهی زرین شهر اصفهان

 

 • عنوان برنامه: شب شعر و مسابقات مشاعره دانشجویی
 • زمان: ۱۱ آذر ماه

 

اطلاعات تماس واحد

۲۳ مهر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید