مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد اردبیل
 • عنوان برنامه: همایش بزرگداشت سعدی
 • سخنران:
 • آقای دکتر اسداللهی با موضوع آسیب شناسی زبان فارسی
 • آقای محمد زینالی: جلوه های ادبیات و زندگی مردم در گلستان سعدی
 • زمان: ۱۵ آبان ماه ۹۲
 • مکان: دانشگاه محقق اردبیلی

 

 • عنوان برنامه: نشست دانشجویی سعدی شناسی
 • موضوع: آشنایی دانشجویان با اندیشه‌های ادبی و عرفانی سعدی
 • سخنران: علیرضا پیری
 • ارائه مقاله: محمد زینالی
 • زمان: ۲۱ آبان ماه
 • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه اردبیل

 

 • عنوان برنامه: بازدید از بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی
 • زمان: ۲۰ آبان ماه
۱۷ مهر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید