مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد ایلام

آدرس: – ۲۴ متری ولیعصر – بالاتر از پنج راه جهاد – جهاددانشگاهی واحد استان ایلام – کد پستی ۷۷۵۷۱- ۶۹۳۱۹

تلفن: (۰۸۴۱)۳۳۴۷۰۰۲ – ۳۳۵۴۱۲۱

نمابر: (۰۸۴۱)۳۳۵۴۱۲۲

پست الکترونیک: sec.il@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید